Kontaktoplysninger:

Ungdoms udvalgets mail adresse er: oelstykke.usu@gmail.com

Formand, Sofie BønlykkeFaaborg

Mobil: 27216558

Ansvar: Bestyrelsesmøder,Klubmail, træningshold, diverse koordinering mv.

Stig Haugaard
Ansvar: Træningslejr, diverse koordinering.

Lasse Nøttrup Niebuhr
Ansvar: diverse koordinering.

Mia Svantemann Ramskov
Ansvar: Facebook, diverse koordinering.

Jesper Dawall
Ansvar: Stævne, Holdturnering, diverse koordinering.

Martin Froberg Balle

Ansvar: Stævne, Holdturnering, diverse koordinering.

Karina Gønge Rasmussen

Ansvar: diverse koordinering

Ølstykke Badminton Club | Tranekærvej 2 , 3650 Ølstykke | - | oelstykkebc@gmail.co​m
CVR nr.: 50529053 Danske Bank 1551 3168 240 244