Ølstykke Badminton Club tilbyder en række forskellige trænings hold som differentieres i niveau.
Det er klubbens hensigt at kunne tilbyde alle vore spillere minimum to ugentlige træninger hvilket anbefales.

Træningssted:
Ølstykke Badmintonhal, Tranekærvej 2, 3650 Ølstykke.

Træningstider:

 Mandag kl. 16-17   Turneringshold
  Træner: Debbie Lynch
 Mandag kl. 17-18   Turneringshold   Træner: Debbie Lynch
 Tirsdag kl. 16-17:30   Let øvede hold   Træner: kommer snart
 Tirsdag kl. 17.30-19   Turneringshold   Træner: kommer snart
 Onsdag kl. 16-17.00   Let øvede hold   Træner: Søren Pallesen og
        og Jonathan Christensen
 Onsdag kl. 17-18:00   Let øvede/begynder   Træner: Søren Pallesen og
        og Jonathan Christensen
 Torsdag kl. 15-16.30   Turneringshold   Træner: Debbie Lynch
 Torsdag kl. 16:30-17.30   Begynderhold 7-9 år   Træner: Debbie Lynch
 Torsdag kl. 17.30-19   Turneringshold   Træner: Debbie Lynch
 Fredag kl. 16-17.00  let øvede hold/begynder   Træner: Søren Pallesen og
        og Jonathan Christensen
 Fredag kl. 17-18.00  Miniton/begynder 5-7 år   Træner: Jonathan Christensen


Hjælpetrænere:
Der tilknyttes hjælpetrænere til nogle af træningsholdene.

Ungsenior:
Alle ungdomspillere tilbydes træning på vore ungdomshold, men ungsenior (U17 og ældre) kan i en vis udstrækning også tilbydes senior træning.
Seniortræning foregår to gange ugentligt
Tirsdag 19.00-22.00, og torsdag 19.00-22.00
Ølstykke Badminton Club | Tranekærvej 2 , 3650 Ølstykke | - | oelstykkebc@gmail.co​m