Sæsonstart
Badmintonsæsonen starter primo august og slutter med udgangen af maj året efter. Der vil ikke være træning i de uger skolerne i Ølstykke holder ferie.
UngdomsSpillerUdvalget (USU) afholder typisk følgende arrangementer i en sæson:

·        Øbc turnering for U13AB og U15AB

·        Træningslejr for hele ungdomsafdelingen

·        Juleturnering

·        Klubmesterskaberne


Pizza hyggeaften for spillere, søskende og forældre.

Se opslag på opslagstavlen i hallen samt vores Facebook side: Ølstykke Badminton Club – ungdomsafdelingen.

Hvordan bliver jeg medlem af ØBC

Du kan kontakte Ungdomsformanden her KONTAKT . 

Alle nye spillere blivertilbudt 2 prøvetimer inden indmeldelse i klubben. Man bliver indmeldt ved atudfylde følgende:

https://1047.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/subscribe/26961

For priser semenupunktet KONTINGENT .

Badminton for nybegyndere og meget letøvede spillere 
Hvis du som nybegynder ikke rigtig ved om badminton er noget for dig, er detikke noget problem. Du har mulighed for at få 2 gratis prøvetimer - men inden du kommer, er det vigtigt du sender en mail til
oelstykke.usu@gmail.com så vi kan tilbyde dig det rigtige hold.Det eneste du skal medbringe, er indendørs gummisko, træningstøj og dit godehumør. ØBC låner dig gerne en ketcher og boldene giver vi naturligvis også.
Nye spillere starter med at spille en gang om ugen, da vi har erfaring med, at 2 gange om ugen er for meget i starten og for mange falder fra igen. 

Holdturnering 
Udtagelse af spillere til holdturneringen sker i samarbejde med trænerne, hvortrænerne har det suveræne ansvar for holdsammensætningen. Oversigt over holdkampevil blive uddelt til de udtagne spillere.
Når udtagelsen til holdene har fundet sted i september måned, vil vi kraftigtopfordre nogle af forældrene til opgaven som holdleder for det hold, som jeresbarn er tilknyttet.
Rollen som holdleder består i sin enkelthed i at sørge for at stille med allespillere evt. reserver og ved hjemmekampe at indrapportere resultatet på
badmintonplayer.dk

Individuelle turneringer
I modsætning tilholdturneringen, hvor resultatet gælder for holdet som helhed, så gælderresultatet af en åben turnering kun én selv (samt evt. makker i doubler).
De enkelte turneringer udskrives både med udgangspunkt i alderstrin og ispillerstyrke. Alle spillere er tildelt en klassificering, og det er vigtigt,at man kun tilmeldes i turneringer, der er passende til ens spillerstyrke.
Tilmelding foretages på
badmintonplayer.dk hvor man opretter en profil på denenkelte spiller. Ønskes hjælpe til dette er man velkommen til at skrive til oelstykke.usu@gmail.com eller ringe til Sofie Bønlykke Faarborg 27216558.

Holdturnering går altid forud forandre badminton relaterede aktiviteter


Ølstykke Badminton Club | Tranekærvej 2 , 3650 Ølstykke | - | oelstykkebc@gmail.co​m
CVR nr.: 50529053 Danske Bank 1551 3168 240 244