Kontaktoplysninger:

Ungdoms udvalgets mail adresse er: oelstykke.usu@gmail.com


Formand, Dorte Christensen
Mobil: 27124774
Ansvar: Bestyrelsesmøder, træningshold, træningslejr mv.

Stig Haugaard
Ansvar: Træningslejr, diverse koordinering.

Sofie Bønlykke Faaborg
Ansvar: Klubmail, diverse koordinering.

Michael Sunekilde Møller
Ansvar: Stævner, diverse koordinering.

Jesper Dawall
Ansvar: Holdturnering, diverse koordinering.


Ølstykke Badminton Club | Tranekærvej 2 , 3650 Ølstykke | - | oelstykkebc@gmail.co​m