I Ølstykke Badminton Club er der stort fokus på en naturlig overgang fra Ungdom til Senior. Derfor tilbydes ungseniorer en træning efter følgende model.

Ungsenior
Som hovedregel er man ungsenior som U15 2 års, da man her bliver 15 år og det er betingelsen for at spille seniorturneringer.


Rotationsordning i seniortræningen
Seniortræningen er idag placeret på 2 til 4 ugentlige træningspas.
Tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 19-22.
Ungseniorspillere kan tilbydes fast eller i rotation at indgå i disse træningspas. Hermed modnes spillerne og der opnås, såvel spillemæssigt som socialt en naturlig overgang til seniorbadminton.

Ølstykke Badminton Club har i sæson 2017-18 3 senior hold, som typisk vil være et mix af senior spillere og ungseniorer.

Ungdomstræning Ungsenior.
Alle ungdomsspillere uanset om de tilbydes seniortræning tilbydes også ungdomstræning.


  
Ølstykke Badminton Club | Tranekærvej 2 , 3650 Ølstykke | - | oelstykkebc@gmail.co​m