Generalforsamling

Her er referat af sidste generalforsamling General ref2022.docx.pdf

og det godkendte regnskab: Endeligt regnskab 2022.03.31.pdf